Závitové kroužky

Dobrým a zmetkovým závitovým kroužkem se kontroluje střední průměr vnějšího závitu obrobku.