Třmenové kalibry

Třmenovým kalibrem se kontroluje vnější průměr obrobku ( hřídele, čepu atd )