Mezní závitové trny

Dobrým a zmetkovým závitovým trnem se kontroluje střední průměr vnitřního závitu obrobku.