KALIBR GROUP s.r.o

czech langue Germany langue czech langue

Mezní závitové trny

Dobrým a zmetkovým závitovým trnem se kontroluje střední průměr vnitřního závitu obrobku.

Kalibr Group s.r.o

Použití:

- dobrý závitový trn se musí dát lehce rukou zašroubovat v celé délce závitu obrobku. Pokud toto není možné, neodpovídá závit obrobku technickým specifikacím.

- zmetkový trn je přípustné lehce zašroubovat rukou z obou konců do závitu obrobku ne více než v rozsahu dvou otáček. Pokud je zašroubování vetší než dvě stoupání, závit neodpovídá technickým specifikacím. Zmetkový závitový trn nesmí projít závitem, jehož délka má pouze tři nebo méně stoupání.

Mezní závitové trny - Kalibr Group s.r.o
Mezní závitové trny - Kalibr Group s.r.o
Mezní závitové trny - Kalibr Group s.r.o
Mezní závitové trny - Kalibr Group s.r.o

Kalibr Group s.r.o

IČO : 25423584
DIČ : CZ25423584

Adresa

Masarykova 7, 415 01 Teplice

Kontakty

Tel: +420 417 532 721
Fax: +420 417 537 868
E-mail: obchod@kalibrgroup.cz
E-mail: info@kalibrgroup.cz


C 2000 - 2008 Kalibr Group s.r.o